drie event sculptures op één dag
 
Jasper Griepink (NL)
Donna Huanca (US)
Vincent Olinet (FR)

 

De jaarlijkse groepsexpositie wordt voortaan vergezeld van momenten van event sculpture, vormen van in tijd begrensde sculptuur, die in duur kunnen variëren van enkele minuten tot enkele maanden maar waar uiteindelijk niets van overblijft. Deze tijdelijke werken worden gepresenteerd onder de titel Brief Encounters (korte ontmoetingen), als afzonderlijk werk of in clusters van twee, drie of vier, voorafgaand en tijdens of na de groepsexpositie.
 
Deze focus op efemere sculptuur vloeit enerzijds voort uit de toenemende aandacht voor deze vorm van in tijd begrensde kunst, anderzijds sluit deze aan bij de nadruk die Lustwarande altijd al legt op tijdelijkheid van beelden in De Oude Warande.
 
Brief Encounters ’17 concentreert zich op één dag. Op 2 september staan er drie event sculptures geprogrammeerd: Jasper Griepink, Donna Huanca en Vincent Olinet.
Alledrie de kunstenaars tonen nieuw werk, speciaal voor Lustwarande geconcipieerd. Van Donna Huanca was niet eerder werk in Nederland te zien.

 


Jasper Griepink – Grove 2.0 – Kapel van de Wilde Wijsheid (2017)

 


Donna Huanca – Bliss (Reality Check) installation view Art Basel ’17

 


Vincent Olinet – Princesse de fraise (2016)


Vincent Olinet – Printanière de fruits rouges (2016)​